Khôi phục vườn cây có múi sau khi thu hoạch

Vũ Đồng, Ngày đăng: 2017-12-05 17:51:10

TS Hồ Văn Chiến, nguyên Giám đốc Trung tâm BVTV phía Nam cho biết, qua những khảo sát về cây cam xoàn sau khi thu hoạch, bộ phận suy yếu đầu tiên là rễ cây.

Do rễ cung cấp hết dinh dưỡng nuôi trái, sau khi thu hoạch không bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng dẫn đến suy kiệt. Bên cạnh đó, bộ phận lá sau giai đoạn quang tổng hợp để nuôi trái sẽ bị giá, không còn tốt. Đây là 2 bộ phận sẽ suy kiệt đầu tiên, sau đó là thân cây.

Đặc tính của cây có múi nói chung và cây cam xoàn nói riêng là phải tạo cành, tỉa tán sau khi thu hoạch. Đặc tính của cây cam, càng cắt càng sâu càng cho ra trồi mạnh. Đặc biệt, cây cam cho trái ở chồi cành, nếu không cắt tỉa cây sẽ ra lại tược cũ và không cho ra nhiều tược, dẫn đến những vụ sau cây không ra nhiều trái. Bên cạnh đó, phải bón phân bổ sung chất dinh dưỡng bồi bổ cho bộ rễ phát triển và cho thân cây dự trữ lại năng lượng, để từ đó cây cho ra lá non mới.

Đối với việc bón phân phục hồi vườn cây có múi, đặc biệt là cây cam, bà con nên bón phân một cách hợp lý dựa vào độ tuổi của cây, lấy tỉ lệ đạm chia cho kali nếu ra kết quả dao động từ 2 - 2,5 là thích hợp nhất, tránh bón thừa phân đạm làm trái bị to và chua.

Để giúp vườn cây trồng phát triển tốt, cần bón phân chuồng trước, sau đó bón phân hữu cơ. Do trong phân chuồng có rất nhiều vi sinh vật, những vi sinh vật này hoạt động biến urê thành dạng đạm dễ tiêu, lân khó tiêu thành lân dễ tiêu. Khi các vi sinh vật đã có trong đất, tiếp tục bón phân vô cơ. Nếu vườn bị chua, cần điều chỉnh bón phân cá kết hợp với phân chuồng, bón cách nhau 1 năm để cân đối lượng pH trong đất. Nếu bón liên tục sẽ đẩy độ pH lên cao, gây ra hiện tượng giữ phân bón lại, dẫn đến chết cây.